Pravidlá používania súborov cookies

Podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR”) a legislatívy Slovenskej republiky v oblasti harmonizácie právnych predpisov spoločnosť Rosi Group s.r.o., so sídlom Pažiť 5, 958 03 Pažiť, IČO: 44502885, DIČ: 2022724341, IČ DPH: SK2022724341, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 21016/R, založená v Slovenskej republike (ďalej aj „prevádzkovateľ“) v postavení prevádzkovateľa poskytuje nasledovné informácie v súvislosti so súbormi cookies nainštalovanými na doméne webovej stránky https://delisend.com a jej subdoménach (ďalej len „stránka“).

Čo sú súbory cookies

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk alebo iné nastavenia. Ďalšia návšteva našich stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť pre vás prínosnejšia ako vaša prvá návšteva, napr. nemusíte si znovu voliť preferovaný jazyk. Súbory cookies sú preto pre dôležité, bez nich by bolo prehliadanie webu zložitejšie.

Cookies, ktoré používame

 • základné súbory cookies: Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre základnú prevádzku našej webovej stránky. Patria sem napríklad cookies, ktoré Vám umožňujú prihlásiť sa do svojho konta. Bez týchto cookies nie je možné zabezpečovať riadnu prevádzku našej stránky.
 • prevádzkové súbory cookies: Tieto súbory cookies nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našou stránkou a umožňujú nám vylepšovať naše webové stránky z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu.
 • funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookies si pamätajú voľbu používateľa vykonanú na webových stránkach a slúžia na zlepšenie užívateľského komfortu. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve webovej stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a podobne.
 • analytické / reklamné: používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať, rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a zistiť, ako sa návštevníci pohybujú na našej webovej stránky keď ju používajú. To nám pomáha zlepšiť spôsob, ktorým fungujú naše webové stránky, napríklad tým, že zabezpečí, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú. K týmto účelom využívame napríklad služby Google Analytics. Ako Google využíva dáta, keď používate naše stránky:
  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/
 • cookies tretích strán: Tieto súbory cookies sú vytvorené tretími stranami a nepodliehajú našej kontrole. Patria sem najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci stránku používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (napr. Facebook, Youtube, Instagram), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie stránky. Informácie o spôsobe, ako tretie strany používajú tieto súbory cookies, sú obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookies vydaných týmito tretími stranami.

Aké typy cookies sa používajú (najmä či ide o osobné údaje alebo nie), pričom môže ísť o:


 • nevyhnutné cookies: nezhromažďujú informácie a údaje, na základe ktorých je používateľ webovej stránky individuálne identifikovateľný. Jedná sa o cookies, bez ktorých by prevádzkovateľ webovej stránky nebol schopný poskytovať svoje služby cez webové stránky, pretože sú nevyhnutné k ich správnemu fungovaniu. Najčastejšie sa jedná o súbory cookies, ktoré trvajú iba dovtedy, kým používateľ navštívi webové stránky.
 • funkčné cookies: umožňujú zapamätať si preferencie používateľa, ako napríklad: jazykové nastavenia, užívateľské meno, atď.
 • marketingové cookies: používajú sa za účelom poskytovania a zobrazovania reklamy na základe záujmov používateľov webových stránok alebo zhromažďovania osobných údajov od nich na budúce marketingové účely.
 • analytické cookies: slúžia na získanie údajov o návštevnosti webovej stránky, identifikujú pôvod návštevy a tiež zisťujú a zbierajú informácie o tom, ako využíva návštevník túto webovú stránku.

Za akým účelom cookies využívame?

Súbory cookies umožňujú našej webovej stránke rozpoznať Vaše zariadenie a zapamätať si určité informácie o Vás a Vašich aktivitách vykonaných počas pripojenia na našu webovú stránku. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Môžem si zmeniť nastavenie súborov cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na Vašom rozhodnutí.

V položke pomocník, ktorý by mal byť súčasťou menu Vášho prehliadača, sa môžete dozvedieť ako nastaviť Váš prehliadač, aby neprijímal nové cookies alebo aby Vás na nové cookies upozornil, prípadne aj o možnosti vypnutia všetkých cookies.

Je potrebné však pamätať na to, že v prípade zmeny ich nastavenia môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti webovej stránky a k zníženiu užívateľského komfortu. Pokiaľ používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, telefón), odporúčame každý prehliadač na danom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.

Viac informácií je možné sa dozvedieť v zásadách ochrany osobných pre cookies TU.

Tento web používa Hotjar

Tato stránka využíva služby poskytujúce spoločnosťou Hotjar Ltd. Hotjar poskytuje služby ako tepelné mapy, monitorovanie, formulárov, prieskumy, ankety či personalistiku. Informácie vygenerované tracking kódom a cookie o použití stránky bude archivovaný spoločnosťou Hotjar na serveroch v Írsku.

Informácie ktorí môžu byť zbierané prostredníctvom Vášho zariadenia alebo prehliadača sú nasledujúce:

 • IP adresa vášho zariadenia (uložená v anonymnom formáte)
 • vaše emailová adresa vrátane Vášho mena a priezviska
 • veľkosť obrazovky vášho zariadenia
 • typ zariadenia (unikátna identifikácia zariadenia) a informácia o prehliadači
 • geografická poloha (iba štát)
 • preferovaný jazyk pre zobrazenie stránky

Hotjar tieto informácie využije za účelom vyhodnocovania použitia webovej stránky, vytvorenia reportov o aktivite stránky pre webových operátorov a k poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webu a použití internetu. Hotjar používa radu služieb poskytovaných tretími stranami, ako je Google Analytics nebo Optimizely. Tieto služby môžu zbierať informácie zaslané vašim prehliadačom, ako súčasť požiadavkou webovej stránky. Ide napr. o údaje uložené v cookies alebo požiadavky na IP. Informácie o tom, ako Google Analytics a Optimizely zbierajú a spracúvajú vaše dáta, môžete získať v podmienkach používania týchto aplikácií. Pokračovaním používania tejto webové stránky dávate svoj súhlas zo spracovaním vyššie uvedených dát spoločnosťou Hotjar a tretími stranami využívanými Hotjar v súlade s ich podmienkami používania. Cookies používané v Hotjar majú rôznou dobu trvania, niektoré platia 365 dní, iné platí iba pre aktuálnu návštevu webovej stránky.

Práva používateľa

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov môže používateľ uplatňovať práva uvedené v Článkoch 15 až 22 GDPR (zosumarizované v sekcii "Práva dotknutej osoby"). Na uplatnenie takýchto práv môže používateľ kontaktovať Prevádzkovateľa zaslaním písomného oznámenia na nižšie uvedenú adresu alebo e-mailu na adresu gdpr@delisend.com

Práva dotknutej osoby

Podľa Článkov 15 až 22 európskeho nariadenia č. 2016/679 má dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa informácie o oprave, integrácii a vymazaní („právo na zabudnutie“) osobných údajov, má právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov.

Užitočné linky

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google
Zásady používania osobných údajov spoločnosti Facebook

Viac podrobnejších informácií o súboroch cookies nájdete na stránkach www.allaboutcookies.org, https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

TOP