Frequently Asked Questions

Hodnotenia vkladajú používatelia služby stránok úplne anonymne – nevyžadujeme meno ani e-mailovú adresu ani iné dáta spojené s hodnotením.
GDPR je pre nás dôležitou záležitosťou a chceli by sme Vás preto uistiť, že splňa všetky náležitosti podľa zákona 18/2018 Zz - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme zodpovedne a výhradne v súlade s platnou legislatívou.
TOP